znak wolnomularski
an official seal of Galileo Galilei Masonic Lodge
polish versionenglish versionspanish version

Loża

galileusz

Na W:. Bydgoszczy

Trójkąt Jan i Elżbieta Heweliusz na W:. Gdańska

Trójkąt jest strukturą wolnomularską przypominającą spółkę w organizacji. Jest zalążkiem przyszłej Loży, ale funkcjonuje organizacyjnie w ramach i pod zwierzchnictwem Loży Macierzystej. Oznacza to, że dla uzyskania patentu wolnomularskiego niezbędne było uzyskanie zarówno uzyskanie zgody Loży Galileusz, jak i Rady Zakonu Wielkiego Wschodu Polski.
W szczególności oznacza to, że wszyscy wolnomularze pracujący w ramach Trójkąta Masońskiego J. i E. Heweliusz:

Ponadto, członkowie Trójkąta deklarują, że nawet po zapaleniu Świateł Wolnomularskich w przyszłej Loży pracującej na Wschodzie Gdańska, będą nadal wspierać i podtrzymywać więzy przyjaźni i braterstwa z Lożą Galileusz.

Masoneria w Gdańsku i na Pomorzu

Powstanie trójkąta Jan i Elżbieta Heweliusz jest nawiązaniem do silnych tradycji wolnomularskich na pomorzu gdańskim. Warto podkreślić, że tradycje wolnomyślicielskie Grodu Neptuna sięgają końca XVI w. To właśnie tu gdańscy wolnomularze pracowali zgodnie nad poprawą bytu Ludzkości. Masoneria w Gdańsku przeżyła okres załamania na początku XX wieku. Zarówno Hitler, jak i Stalin byli fundamentalnie przeciwni przejawom humanistycznego myślenia, kształtującego świat wolnomularskich wartości. Dziś podejmujemy wysiłek, aby przywrócić ruchowni wolnomularskiemu należne mu miejsce.

Pracujący w Trójkącie Masońskim w Gdańsku Bracia i Siostry mają nadzieję, że ich działanie przyczyni się w szybkim czasie do odnowienia masonerii nurtu liberalnego w Gdańsku i w jego okolicach. Efektem naszych działań będzie przekształcenie Trójkąta w pełnoprawną Lożę Wolnomularską pracującą na Wschodzie Gdańska.