znak wolnomularski
an official seal of Galileo Galilei Masonic Lodge
polish versionenglish versionspanish version

Loża

galileusz

Na W:. Bydgoszczy

freemason

Kto może zostać masonem?

Wedle konstytucji Andersona, wolnym mularzem powinna być osoba wolna i dobrych obyczajów. Innymi słowy, do ruchu wolnomularskiego wstępować mogą jedynie ludzie godni tego zaszczytu, wolni od nienawiści, uprzedzeń i ograniczeń, a także mający czyste intencje.

Osoby aplikujące muszą spełniać wiele wymagań wstępnych. Między innymi, muszą one:

Jak zostać masonem?

Spełnienie powyżej podanych wymagań jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym dla przyjęcia w szeregi Bractwa. A więc, jak zostać masonem? Konieczne jest przede wszystkim przejście procedury weryfikacyjnej. Procedura ta może być uruchomiona dwiema drogami:

Kandydat musi być świadomy, że przynależność do masonerii oznacza przede wszystkim przyjęcie na siebie obowiązków - w tym zwłaszcza dbałości o swój moralny i etyczny rozwój oraz ciągłego samodoskonalenia. Wbrew powszechnej opinii z byciem masonem nie wiążą się żadne zaszczyty, przywileje, dostęp do władzy, pieniędzy lub luksusów. Rozpoczynając drogę ku wolnomularstwu, trzeba też być świadomym konieczności przetrwania okresu przygotowawczego, podczas którego każdy kandydat poddawany jest procedurze sprawdzającej jego osobiste motywacje, zamierzenia i osobowość.

Paradoksalnie, zostać masonem jest jednocześnie i bardzo trudno i bardzo prosto. Trudno, bowiem obowiązuje procedura weryfikacyjna, a jej sito potrafi być bardzo gęste. Prosto - bowiem wystarczy być dobrym, prawym i szczerym człowiekiem, podzielącym nasze ideały (zwłaszcza te wyrażające się w haśle równość-wolność-braterstwo) i gotowym do odrzucenia wszystkich uprzedzeń i stereotypów wobec świata, który nas otacza.

Więcej o procedurach aplikacyjnych piszemy na stronie jak zostaje się masonem.

freemason