znak wolnomularski
an official seal of Galileo Galilei Masonic Lodge
polish versionenglish versionspanish version

Loża

galileusz

Na W:. Bydgoszczy

freemason

Struktura ruchu wolnomularskiego w Polsce

Dla osoby nie obytej w zawiłościach świata wolnomularskiego, zwykle problemem jest rozróżnienie pomiędzy głównymi zasadami nim rządzącymi. Mamy nadzieję, że poniższy - niezwykle uproszczony - schemat pomoże Państwu zorientować się w niuansach i ułatwi wybór ewentualnej drogi wolnomularskiego oświecenia. Jest to niezwykle ważne, bowiem pierwszą swoją świadomą decyzją kandydat aspirujący do przyjęcia w szeregi wolnomularstwa wiąże się z określoną obediencją.

Obediencje

Ruch wolnomularski nie jest jednorodny (sytuacja przypomina nieco wielość współistniejących prądów chrześcijańskich, choć masoneria nie jest ruchem religijnym). Generalnie, w Polsce możliwa jest inicjacja w jednym z czterech głównych nurtów masońkich (odpowiadającym najważniejszym obediencjom):

Obediencja (czyli reguły posłuszeństwa) w uproszczeniu odpowiadają źródłom patentów wolnomularskich, które uzyskały Wielkie Loże. Warto dodać, że choć słowo obediencja zawiera w sobie nawiązanie do "posłuszeństwa", polskie Wielkie Loże nie są jednostkami podrzędnymi struktur francuskich, czy angielskich. Wielkie Loże są suwerenne - natomiast swoje tradycje wywodzą od miejsc, z których przyniesiono Światła Wolnomularskie. Niektóre obediencje są w przyjaznych i bliskich stosunkach ze sobą (a nawet wprowadzają zasadę wzajemnego uznawania swoich stopni). Inne podchodzą do siebie z pewną rezerwą, a nawet posuwają się do wzajemnego nieuznawania swoich członków za wolnomularzy. Dwie kwestie, które najmocniej podzieliły świat masoński to kwestia uznania dogmatu istnienia Wielkiego Architekta Wszechświata i kwestia inicjacja kobiet.

Ryty

Pojęcia obediencji nie należy mieszać z pojęciem rytu (rytuału). Ryt to po prostu obrządek, według którego prowadzone są prace Lóż. W jednej obediencji mogą znajdować się loże pracujące wedle różnych rytów. Najczęściej spotykane to: Ryt Szkocki, Dawny i Uznany, Ryt Szkocki Rektyfikowany, Ryt Francuski, Ryt York i Ryt Memphis-Misraim. Na początkowym etapie pracy ucznia wolnomularskiego ryt nie ma stosunkowo dużego znaczenia, ale osoby szerzej zainteresowane tym tematem zapraszamy do zapoznania się ze stroną poświęconą rytom masońskim.