znak wolnomularski
an official seal of Galileo Galilei Masonic Lodge
polish versionenglish versionspanish version

Loża

galileusz

Na W:. Bydgoszczy

Gdzie można znaleźć informacje o Masonerii, symbolice masońskiej i obrzędowości?

Związek wolnomularski jest z założenia organizacją dyskretną i o swoich sprawach wewnętrznych nie informuje na zewnątrz, dlatego brak jest oficjalnych publikacji firmowanych przez Zakon. Istnieje jednak szereg wydawnictw papierowych i elektronicznych (także w języku polskim), które o Wolnomularstwie traktują w sposób poważny i rzetelny. Polecamy zamieszczone na naszej stronie linki internetowe, oraz publikacje prof. L. Hassa, prof. T. Cegielskiego, słownik N. Wójtowicza Masoneria, prace Leona Chaina. Informacji znajdziecie Państwo także w internecie poszukując w światowych wyszukiwarkach haseł: masonry lub co-freemasonry, wolnomularstwo itp. Należy jednak pamiętać, że wiele informacji (zwłaszcza rozpowszechnianych przez wrogów Sztuki Królewskiej), na które można natknąć się w Sieci jest fałszywa i została przygotowana z myślą o oczernieniu Wolnomularstwa. Zachęcamy także do śledzenia naszej strony z linkami masońskimi oraz bibliografii masońskiej.

Jak zostać masonem?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Zasadniczo istnieją dwie drogi. Pierwsza, stosowana tradycyjnie polega na zaproszeniu skierowanym od samej organizacji masońskej. Zaproszenie takie jest wynikiem obserwacji osoby, analizy jej wypowiedzi, poglądów i potencjału. Druga droga, dostępna od niedawna polega na możliwości zainicjowania kontaktu przez samego zainteresowanego. Osoba zainteresowana wstąpieniem do wolnomularstwa składa odpowiednią aplikację i cierpliwie oczekuje na jej rozpatrzenie. Czas rozpatrywania wniosku jest zwykle długi, bowiem organizacja musi mieć czas na właściwą ocenę kandydata. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Jak zostać masonem?.

Czy przynależność do struktur wolnomularskich jest legalna?

TAK. Wielki Wschód Polski jest legalnym i zarejestrowanym stowarzyszeniem, działającym w oparciu o odpowiednią Ustawę i w granicach prawa. Żaden z celów organizacji, ani środków, którymi ona się posługuje nie stoi w jakiejkolwiek sprzeczności z prawem.

Czy w regułach pracy Lóż i obowiązkach Wolnomularza jest coś sprzecznego z prawem?

Absolutnie NIE. Wielki Wschód Polski uznaje, że jednym z podstawowych obowiązków masona jest przestrzeganie prawa. Co więcej, warunkiem koniecznym do wstąpienia w szeregi Bractwa jest legitymowanie się potwierdzeniem niekaralności!

Co daje przynależność do organizacji wolnomularskiej?

Poczucie wspólnoty, możliwość systematycznej pracy nad rozwojem swojej osobowości, wsparcie płynące od Braci i Sióstr. Bycie masonem nie zapewnia władzy ani bogactwa.

Jaka jest przynależność organizacyjna Lózy Galileusz na W:. Bydgoszczy i Trójkąta Heweliusz na W:. Gdańska?

Oba warsztaty wolnomularskie są zrzeszone w organizacyjnych strukturach Wielkiego Wschodu Polski (czyli otrzymały patenty masońskie od WWP). Wielki Wschód Polski jest organizacją wolnomularską nurtu liberalnego i adogmatycznego. Oznacza to, m.in. że jest otwarty na inicjowanie zarówno mężczyzn, jak i kobiet, a także, że nie wymaga od swoich członków deklarowania wiary (lub niewiary) w Wielkiego Budowniczego Wszechświata. Wielki Wschód Polski pozostawia w tym zakresie pełną wolność wyboru.

W jaki sposób można zapoznać się z podstawami działania Wielkiego Wschodu Polski?

Informacje o działalności naszej obediencji można uzyskać ze strony Wielkiego Wschodu Polski . Można także zadać szczegółowe pytania poprzez e-mail, na które w miarę możliwości ktoś z administratorów strony odpowie. Nie posiadamy i nie wysyłamy żadnych broszur i wydawnictw na temat wolnomularstwa.

Jakie inne organizacje wolnomularskie pracują w Polsce?

Na terenie Polski obecnie pracują zakony wolnomularstwa liberalnego:

Czy człowiek wierzący i aktywny uczestnik życia Kościoła Katolickiego może zostać członkiem masonerii?

Tak. Wielki Wschód Polski pozostawia kwestię wiary jako osobistą sprawę każdego człowieka. Dlatego ze strony WWP nie istnieją żadne przeciwności inicjacji osoby wierzącej. Jest to wyłącznie sprawa danej osoby i jej poglądów. Co więcej, w Lożach istnieje zakaz dyskutowania na tematy wiary (i polityki) uznając te sprawy za prywatne i nie podlegające ocenie. Należy podkreślić, że żaden z ideałów masońskich, wyrażających się w haśle WOLNOŚĆ - RÓWNOŚĆ - BRATERSTWO nie jest sprzeczy z przesłaniem płynącym z Ewangelii. Niektórzy z Braci i Sióstr sądzą nawet, że są one zgodne z jej duchem. Aktualne stanowisko kościoła jest obecnie dość łagodne: nie jest karana przynależność do masonerii, a jedynie do organizacji wrogich kościołowi (wolnomularstwo bynajmniej takie nie jest!). Oczywiście, wypowiedzi wielu przedstawicieli kościoła są dość radykalne (zwłaszcza konserwatystów i przedstawicieli nurtu określanego jako "kościół toruński"), ale należy podkreślić, że nie stanowią one wykładni doktryny wiary.