znak wolnomularski
an official seal of Galileo Galilei Masonic Lodge
polish versionenglish versionspanish version

Loża

galileusz

Na W:. Bydgoszczy

Sylwetki wybranych polskich masonów (wolnomularzy)

Lista polskich masonów - naszych Braci i Sióstr działających w różnych okresach historii jest długa. Dzisiejsi wolnomularze poczytują sobie za zaszczyt, że kontynuują dziedzictwo przeszłych pokoleń. Oczywiście, nasi wielcy Poprzednicy należeli do różnych odłamów masonerii, nieśli ze sobą różne tradycje i podążali różnymi drogami - ale dla nas, inicjowanych, na zawsze pozostają naszymi Najbliższymi. Wśród długiej listy znaleźć można najwybitniejszych przedstawicieli polskich elit. Spotkamy tam premierów, prezydentów, a nawet dwóch prymasów. Są bohaterowie polskich powstań, filozofowie, profesorowie, artyści, społecznicy, poeci i pisarze.

A oto niektóre tylko postaci, o których wiemy na pewno, że należeli do masonerii: