znak wolnomularski
an official seal of Galileo Galilei Masonic Lodge
polish versionenglish versionspanish version

Loża

galileusz

Na W:. Bydgoszczy

freemason

Jak zostać masonem (wolnomularzem)?

Zgodnie z podanymi wcześniej zasadami kandydowania do masonerii, przed potencjalnymi Kandydatami istnieją dwie drogi do uzyskania członkostwa:

Polecenie przez Wolnomularza (członka Bractwa)

Pierwsza z tych dróg jest procedurą uświęconą wiekową tradycją. Kandydat jest dyskretnie obserwowany przez członków Bractwa, którzy weryfikują jego cechy osobiste i potencjalną wartość dla ruchu wolnomularskiego. W przypadku pozytywnej oceny, po jakimś czasie do Kandydata zwraca się przedstawiciel jednej z Lóż (może to być zarówno Brat lub Siostra, jak i osoba nieinicjowana, ale ciesząca się zaufaniem Loży) i nawiązuje niezobowiązującą rozmowę. Jeśli przebiega ona korzystnie dla Kandydata, następuje formalne zaproszenie do złożenia aplikacji członkowskiej. Wolnomularz polecający Kandydata automatycznie staje się Wprowadzającym. W szczególnych wypadkach (wyjazd, choroba itp.) może tę funkcję przekazać innemu Bratu lub Siostrze.

Samodzielna aplikacja do masonerii

Niedawno, Rada Zakonu, respektując zasady Równości i Braterstwa, a także zaufania w stosunku do Człowieka, zdecydowała się otworzyć także drogę aplikacji zainicjowanej przez Kandydata. W takim przypadku wymagane jest zgłoszenie swojej kandydatury na wskazany na stronie kontaktów e-mail: rekrutacja@loza-galileusz.pl. Wymagane jest przedstawienie swojej osoby, wykształcenia, miejsca zamieszkania, wieku, miejsca pracy i statusu życiowego. Ważne jest, aby podać numer telefonu kontaktowego, adres mailowy i porę, kiedy można kandydata zastać. Aplikacja powinna zawierać także informacje o zainteresowaniach kandydata, wartościach, którymi się kieruje w życiu oraz o powodach, dla których chciałby ubiegać się o przyjęcie w szeregi wolnomularstwa.

Informacje o kandydacie są podawane członkom Loży. Teraz następuje Czas Próby, w której Bractwo weryfikuje nadesłane informacje i stara się ocenić przydatność aplikacji. Ten etap trwa wielokrotnie dłużej niż w przypadku drogi tradycyjnej. Nierzadko trwa to rok, a nawet dłużej. Jeżeli Próba przebiega pomyślnie, a któraś z Sióstr lub Braci na podstawie zebranych informacji zdecyduje się ujawnić przed profanem, dochodzi do pierwszego spotkania. Podczas tego spotkania i rozmowy, zapadnie decyzja, czy będą prowadzone dalsze rozmowy, czy też kandydatura zostanie przez masonów odrzucona. Kolejne spotkania mają na celu znalezienia Profanowi członków wprowadzających. Na każdym z etapów może Bractwo może dojść do wniosku, że kandydat nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań. Podkreślamy, że etap weryfikacji może trwać przez wiele miesięcy, bowiem Bractwo ze swojej natury jest ostrożne i dyskretne.

Rozmowa z Czcigodnym Mistrzem i przedstawienie aplikacji w Loży

Niezależnie od sposobu rozpoczęcia aplikacji, zaakceptowany Kandydat po pewnym czasie odbywa pierwszą rozmowę z Czcigodnym Mistrzem. Rozmowa i pytania, które podczas niej padają, mają pozwolić na dokładne poznanie poglądów i sposóbu myślenia Kandydata. Za pozwoleniem Czciogodnego, Kandydat pisze pisemną prośbę o przyjęcie do Loży oraz wypełnia ankietę personalną. Po tym spotkaniu Mistrz przedstawia oficjalnie osobę Kandydata w Loży, na jednej z najbliższych prac. Zebrani mają prawo odrzucić Kandydaturę z powodów, które nie muszą być przekazane Kandydatowi.

Dalsze kroki

Jeśli Loża zgadza się z wnioskiem przedstawionym przez Mistrza, Kandydat zostanie poinformowany o dalszych krokach postępowania (są one blisko związane z rytuałem i dlatego powinny być otoczone zasłoną dyskrecji).

freemason